Fraud Blocker

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prezenta politica se aplica site-urilor, aplicatiei, produselor sau serviciilor noastre care fac trimitere la aceasta politica (denumite colectiv „Serviciile” noastre).

Sezione Aurea SRL, proprietar al website-ului https://asiguraricontactless.ro , înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J22/1555/2018, C.I.F. 39477111, având sediul pe Str. Ciurchi 134 scara A et 2 ap 9, Iasi, Cod Postal 700358, tel. 076 88 424 88, email andrei (at) teasigura.com , reprezentata legal prin Ioan Andrei Horciu – Administrator (numita in continuare "Asigurari Contactless", "https://rca.asiguraricontactless.ro", "https://alerta.asiguraricontactless.ro" sau "noi") in vederea prestarii serviciilor de intermediere si vanzare asigurari si a prestarii serviciilor de intermediere si vanzare a altor produse conexe (roviniete, asistenta rutiera etc), colecteaza si prelucreaza datele personale in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite.

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Notificare.

Sezione Aurea SRL in calitate de operatori autorizati de date personale apreciaza vizita dumneavoastra pe site-ul https://rca.asiguraricontactless.ro  si interesul fata de serviciile si produsele oferite. Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal ("datele dumneavoastra") este importanta pentru noi si dorim sa va simtiti in siguranta vizitand site-ul nostru.

Ce informatii colectam de la dumneavoastra?

Cand vizitati site-ul https://rca.asiguraricontactless.ro , serverul dedicat acestui site inregistreaza automat detalii despre vizita dumneavoastra incluzand:

De asemenea, colectam si prelucram diferite tipuri de date incluzand:

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre https://rca.asiguraricontactless.ro  in activitatea de furnizare a serviciilor de asigurare si/sau a vanzarii de produse conexe (roviniete, asistenta rutiera etc):

 1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, data nasterii, sex, telefon, e-mail, CNP, permis conducere, pasaport, nationalitate, semnatura olografa si semnatura in format digital). Datele sunt necesare pentru incheierea in mod valabil a tuturor contractelor de asigurare si/sau de furnizare a produselor conexe care au la baza chestionare si formulare premergatoare cu caracter obligatoriu (DNT, PID), precum si pentru derularea in bune conditii a raportului contractual cu companiile de asigurari/companiile furnizoare de produse conexe/autoritatile de control, audit, supraveghere financiara si statistica.
 2. Date cu caracter personal privind familia, stilul de viata si circumstantele sociale (starea civila, detalii despre familie/sot/partener/copii/persoane in intretinere, hobby-uri, sporturi practicate). Datele sunt colectate in cazul produselor de asigurare de viata, sanatate si calatorii si in cazul produselor de asigurare a membrilor de familie. Ele sunt necesare pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare si solutionarea dosarelor de dauna.
 3. Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala (istoric educatie si training, calificari, certificari). Datele sunt colectate, in cazul asigurarilor obligatorii de raspundere civila profesionala insa pot fi necesare si in cazul altor produse de asigurare.
 4. Date cu caracter personal privind activitatile de afaceri desfasurate de o persoana fizica (ocupatie, functie, istoric profesional, bunuri sau servicii furnizate). Datele sunt colectate in cazul asigurarilor de raspundere civila profesionala insa pot fi necesare si in cazul altor produse de asigurare.
 5. Date privind istoricul de asigurare (informatii privind politele de asigurare si daunele aferente acestora incheiate de asigurat intr-o perioada de referinta stabilita prin norme interne de catre fiecare asigurator). Datele sunt colectate in cazul produselor de asigurare facultativa auto, in cazul produselor de asigurare de viata, sanatate si accidente insa pot fi necesare si in cazul altor produse de asigurare. Ele sunt necesare pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare, determinarea cuantumului despagubirii, accesarea serviciilor medicale asigurate si decontarea acestora.
 6. Date cu caracter personal privind sanatatea (date privind starea de sanatate fizica si psihica sau afectiunile medicale declarate in chestionarele medicale si care rezulta din analizele medicale efectuate la incheierea unui contract de asigurare, datele medicale colectate de la furnizorii de servicii medicale pentru decontarea serviciilor accesate de catre asigurat, datele medicale colectate in procesul de despagubire in cazul unui eveniment asigurat, date medicale rezultate din istoricul de daune aferent politelor anterior incheiate de catre asigurat). Datele sunt colectate in cazul produselor de asigurare de viata, sanatate si accidente. Ele sunt necesare pentru: evaluarea riscului asigurat, calculul primelor de asigurare, determinarea cuantumului despagubirii, accesarea serviciilor medicale asigurate si decontarea acestora.
 7. Detalii personale financiare (informatii legate de contul bancar, venituri, facilitati fiscale sau beneficii sociale, obligatii fiscale, venituri din alte surse). Datele sunt necesare pentru analizarea nevoii de asigurare si pentru identificarea produsului de asigurare optim, prin raportare la capacitatile financiare.
 8. Date privind bunurile detinute (date privind autovehiculul, imobilul sau bunul asigurat detinut de o persoana fizica ce face obiectul asigurarii). Datele sunt necesare in cazul asigurarilor RCA, Casco si bunuri (locuinta) sau/si a achizitiei de produse conexe (viniete, asistenta rutiera etc).
 9. Informatii si date web cum ar fi locatia si adresa IP, datele cook-iurilor si etichetele RFID. Datele sunt necesare in cazul asigurarilor echipamentelor electronice si de telecomunicatii, datelor si suporturilor de date, a licentelor si cheltuielilor suplimentare de operare.
 10. Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile audio-video ale persoanelor fizice (inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile sau punctele de lucru Asigurari Contactless, inregistrarile video captate de camerele de supraveghere instalate la sediile sau punctele de lucru ale colaboratorilor Asigurari Contactless, inregistrarile audio ale convorbirilor telefonice din Call-Center, adresa IP captata la utilizarea website-urilor si aplicatiilor Asigurari Contactless). Datele sunt necesare in vederea asigurarii pazei si protectiei in locatiile Asigurari Contactless, a imbunatatirii serviciilor oferite, solutionarii reclamatiilor si a oricaror solicitari venite din partea clienailor precum si in vederea asigurarii functionalitatilor tehnice ale plahormelor online utilizate de Asigurari Contactless).

Scopul in care datele personale sunt utilizate

Asigurari Contactless colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus are ca temei:

Asigurari Contactless verifica validitatea datelor completate de dvs. cu cele din baza de date BAAR/CEDAM, RAROM, CNAIR folosind interfetele:

Adresele la care verificam se pot modifica in timp in functie de serverele autoritatilor si ne rezervam dreptul de a utiliza noile adrese.

Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus are ca temei:

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

Prin folosirea serviciile noastre, utilizatorul mandateaza reprezentantii Asigurari Contactless sa verifice datele de expirare a RCA-ului, a Rovinietei si a ITP-ului in bazele de date mentionate mai sus, in numele sau, folosind informatiile furnizate la inregistrarea contului.

In cazul in care ne revine o obligatie legala sau daca este necesar pentru a ne apara un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autoritati publice. Ne asiguram ca accesul la datele dumneavoastra de catre tertii persoane juridice de drept privat se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor in baza unor contracte incheiate cu acestia.

Stocarea datelor personale

Ca regula generala, vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal cat timp aveti un cont in platforma https://rca.asiguraricontactless.ro . Puteti sa ne solicitati oricand stergerea anumitor informatii sau inchiderea contului si vom da curs acestor solicitari sub rezerva pastrarii anumitor informatii inclusiv ulterior inchiderii contului in situatiile in care legislatia aplicabila sau interesele noastre legitime o impun.

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de asigurare, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti. Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale precum si cele aplicabile in materie de asigurari. Mentionam faptul ca datele dumneavoastra sunt pastrate pe servere sigure ale furnizorilor nostri de stocare si arhivare date in sisteme care respecta normele de securitate prevazute de GDPR.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal => va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca https://rca.asiguraricontactless.ro  prelucreaza sau nu date personale care va privesc si ce ashel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.
 2. Dreptul la rectificare => presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora atunci cand acestea sunt incomplete.
 3. Dreptul la stergerea datelor sau "dreptul de a fi uitat" => presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.
 4. Dreptul de a va retrage consitamanatul => consimtamantul poate fi retras prin notifcare in orice moment atunci cind prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra. Va rugam sa aveti in vedere faptul ca revocarea consimtamantului nu afecteaza legalitatea utilizarii datelor inainte de retragerea consimtamintului (notificarea nu are efect retroactiv).
 5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii => presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti stergerii acestora solicitand restrictionarea utilizarii lor.
 6. Dreptul la portabilitatea datelor => presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat cu dreptul de a le transmite unui alt operator in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra fie a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere a capacitatilor tehnice folosite de Asigurari Contactless.
 7. Dreptul la opozitie => presupune ca in orice moment aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.
 8. Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ. Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Asigurari Contactless, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.
 9. Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor => puteti depune o plangere la noi in scris, inclusiv pe email, la adresa andrei (at) teasigura.com  sau la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro;
 10. Dreptul de a va adresa justitiei => pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in legatura cu utilizarea de catre https://rca.asiguraricontactless.ro  a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.

Ne puteti contacta:

Important: In cazul in care in vederea incheierii unui contract de asigurare ne transmiteti si datele cu caracter personal ale altei persoane, aveti obligatia legala de a avea consimtamantul persoanei respective. De asemenea, aveti obligatia de a comunica prezenta informare persoanei respective in termen de maxim 1 luna de la data furnizarii datelor cu caracter personal.

In cazul in care datele cu caracter personal sunt ale unui minor, parintele sau tutorele semneaza Informarea.

Actualizarea prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal

Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web https://rca.asiguraricontactless.ro  – sectiunea "Notificare privind prelucrarea datelor".1