Fraud Blocker

Verifica pretul de referinta RCA pe 12 luni

Conditii plafonare RCA:

  • ai cel putin 3 oferte de asigurare aflate in perioada de valabilitate primite de la asiguratori RCA diferiti;
  • ofertele sunt pentru perioade de asigurare de 12 luni;
  • toate primele de asigurare din ofertele primite (fara tariful pentru decontare directa si fara prima pentru clauze si acoperiri suplimentare) sunt mai mari, la data formularii respectivelor oferte, decat: tariful de referinta pentru vehicul (a se vedea mai jos) X factorul N (a se vedea mai jos) X coeficientul pentru clasa de bonus-malus aplicabila vehiculului pentru care se solicita asigurarea (a se vedea mai jos).

Astfel, daca anterior datei de 12.12.2022, alocarea asiguratului cu risc ridicat se facea la un tarif calculat conform formulei : Tariful de referinta la care se incadreaza X 36%, in prezent alocarea se face de catre BAAR impreuna cu un tarif recomandat calculat dupa o alta formula, in care ponderea tarifului de referinta este mai mica. Formula este urmatoarea:
Pr= [Tr+(P1+P2+P3):3]: 2
Pr- Prima de asigurare recomandata
Tr- Tariful de referinta la care se incadreaza solicitantul
P1,P2,P3- Cele mai mici trei prime nete de comisionul de vanzare primite de solicitant din piata (prima totala- comisionul platit brokerului, in cazul in care polita a fost cumparata prin broker
Vechea formula impunea asiguratorilor unde erau alocati clientii sa ii repartizeze pe acestia la prima respectiva, insa actuala prima este cu valoarea de recomandare.

Procedura plafonare RCA

Puteti solicita o oferta de la BAAR doar in situatia in care primele de asigurare ofertate de cel putin 3 asiguratori RCA pentru 12 luni sunt cu 36% mai mari fata de tariful de referinta, aferent segmentului de risc din care faceti parte. Prin urmare, majorarea nu se raporteaza la prima de asigurare pe care ati platit-o pe polita anterioara / anul trecut, ci la tariful de referinta in vigoare, publicat de ASF.

Calcul primei de asigurare se efectueaza de catre BAAR strict pentru durata politei de 12 luni, conform prevederilor legale. BAAR nu are atributii pentru a stabili alte elemente ale politelor RCA, cum ar fi: perioade de asigurare mai mici de un an, plata primei in rate, acoperirea teritoriala (alta decat acoperirea legala minima obligatorie), alte clauze contractuale.

Conform reglementarilor in vigoare, alocarea se efectueaza intr-un termen de 20 de zile de la solicitare, daca este insotita de documentatia completa

BAAR NU ESTE ASIGURATOR, COMPANIE DE BROKERAJ SAU ALT INTERMEDIAR DE ASIGURARI, PRIN URMARE NU EMITE POLITE DE ASIGURARE. BAAR doar aloca asigurati cu risc ridicat la prime stabilite conform prevederilor legale. Solicitarile care au in vedere emiterea politelor RCA si/sau inceperea valabilitatii acestora cu o anumita data, pentru perioade mai mici de un an, plata primei in rate, acoperirea teritoriala (alta decat acoperirea legala minima obligatorie) sau care vizeaza alte clauze contractuale le veti adresa, in continuare, asiguratorilor RCA / intermediarilor de asigurari.