Fraud Blocker

TERMENI SI CONDITII

Acest site este proprietatea SEZIONE AUREA SRL Utlizarea site-ului https://rca.asiguraricontactless.ro (inclusiv vizitarea acestuia, înregistrarea, folosirea serviciilor oferite de SEZIONE AUREA SRL şi/sau de partenerii săi prin intermediul site-ului https://rca.asiguraricontactless.ro ) implică acceptarea în totalitate şi necondiționat a termenilor şi condițiilor prezentate mai jos. În cuprinsul acestor Termeni şi condiții, prin următorii termeni folosiți se va ințelege:

ASIGURARI CONTACTLESS nu este responsabil pentru imposibilitatea de a se conforma obligațiilor prevăzute în prezentele condiții şi termeni de utilizare a site-ului ca rezultat al unei cauze aflate în afara controlului său, cum ar fi cazul fortuit sau forța majoră, ori situațiile în care o terță parte nu işi îndeplineşte sau işi îndeplineşte necorespunzător obligațiile şi aceasta afectează modul în care sunt oferite serviciile prin intermediul site-ului https://rca.asiguraricontactless.ro. Prin accesarea acestui site, accepți că acest contract care reglementează condițiile de utilizare a site-ului şi orice litigiu legat de el sunt guvernate şi interpretate în concordanță cu legile române, iar tu, în calitate de utilizator, admiți să te supui jurisdicției exclusive a instanțelor judecătoresti de pe teritoriul României.

SECURITATE

Site-ul https://rca.asiguraricontactless.ro poate fi folosit doar de persoanele majore şi care au capacitatea de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligațiile, săvârşind personal acte juridice. Folosirea site-ului este posibilă dacă browserul de internet al utilizatorului are activat Javascript şi Cookies. Transferul datelor personale, precum şi procesul de autentificare, dacă sunt utilizate, au loc cu ajutorul unor protocoale de securitate care implementează datele transmise conform standardelor acceptate. Accesul utilizatorilor la conturile create este protejat printr-o adresă de mail şi o parolă. ASIGURARI CONTACTLESS depune toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor trimise prin folosirea protocolului de securitate implementat. Cu toate acestea, securitatea datelor transferate nu poate fi garantată. De aceea, ASIGURARI CONTACTLESS, deşi a implementat măsuri rezonabile de securizare a datelor personale, nu poate garanta securitatea absolută a acestora. ASIGURARI CONTACTLESS nu poate garanta că informația pe care utilizatorul o primeşte sau o trimite folosind serviciile oferite prin intermediul site-ului este la adăpostul infracțiunilor cibernetice. Pe durata transmiterii informației prin Internet, terțe persoane ar putea să o intercepteze. ASIGURARI CONTACTLESS işi declină orice responsabilitate pentru eventualele prejudicii aduse utilizatorilor sau terților prin folosirea neautorizată a informațiilor de pe site. Ca utilizator, ai obligația de a păstra Parola într-un loc sigur, fără posibilitatea de a fi folosită de persoane neautorizate. ASIGURARI CONTACTLESS nu işi asumă răspunderea pentru eventualele daune provocate de transmiterea de către Utilizator a parolei şi a adresei de mail către terțe persoane. Eşti integral responsabil de informațiile transmise, folosind emailul şi parola aferentă.

Totodată, ai posibilitatea de a încheia în orice moment utilizarea serviciilor furnizate de ASIGURARI CONTACTLESS pe cale electronica.

Drepturile de autor asupra întregului conținut al site-ului aparțin ASIGURARI CONTACTLESS. Copierea sau reproducerea acestuia fără acordul scris al ASIGURARI CONTACTLESS este strict interzisă şi este supusă sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 8/1996. În cazul în care în cuprinsul site-ului https://rca.asiguraricontactless.ro sunt efectuate referiri către un conținut extern, drepturile de autor aparțin persoanei sau persoanelor indicate în respectivul conținut, conform legii aplicabile. Denumirea şi logo-ul ASIGURARI CONTACTLESS, precum şi serviciile oferite prin intermediul site-ului, sunt mărci înregistrate ale ASIGURARI CONTACTLESS şi/sau, după caz, ale companiilor partenere. Folosirea acestora fără acordul expres al titularului contravine legii şi constituie infracțiune potrivit Legii nr. 84/1998. Eventuala încălcare a drepturilor de autor va fi sesizată folosind adresa andrei(at)teasigura.com

Accesând acest site, iți exprimi acordul că ASIGURARI CONTACTLESS să poată prelucra datele cu caracter personal, dezvăluite ca urmare a folosirii serviciului, în conformitate cu termenii şi condițiile prevăzute în cadrul paginii "Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal" a site-ului.

ASIGURARI CONTACTLESS NU OFERĂ NICIO GARANȚIE CĂ:

UTLIZATORUL IA ACT DE FAPTUL CĂ:

DREPTURILE UTILIZATORULUI

OBLIGAȚIILE UTLIZATORULUI

Violarea sau tentative de violare a securității sistemelor sau rețelelor informatice intră sub incidența legii penale, orice încălcare a legii urmând a fi raportată de ASIGURARI CONTACTLESS autorităților competente şi a fi sancționata conform legii. În cazul în care utilizatorul încalcă (deliberat sau involuntar) termenii şi condițiile de utilizare a acestui site, ASIGURARI CONTACTLESS va fi exonerat de răspundere cu privire la orice eventuală pretenție venită din partea unui utilizator sau unui terț, directă sau indirectă, rezultată din sau legată în orice fel de folosirea sau gradul de performanță al serviciilor oferite prin intermediul acestui site, răspunderea pentru prejudiciul creat aparținand exclusiv utilizatorului.

ACORD DE COMUNICARE

In vederea informarii Clientului cu privire la aspecte legate de derularea contractelor de asigurare ( scadente de plata, oferte, data de incetare si/sau reinnoirea contractelor de asigurare, alerte expirare ITP si/sau Rovinieta) canalul de comunicare agreat va fi alcatuit din adresa de email si telefonul Clientului.

Cumparatorul are dreptul sa se retraga din acordul de comunicarea dar nu mai devreme de incetarea relatiilor contractuale ( expirarea politei RCA emisa online ).

CONDIȚII DE PLATĂ

Contractul de asigurare va intra în vigoare la data stabilită de părți. Cu toate acestea, contractul de asigurare nu poate intra în vigoare înainte de data la care prima/prima rată din prima de asigurare este încasată de asigurator, ori din momentul confirmării plății de către organismul bancar (pentru plată online). Utilizatorul va plăti prima de asigurare stabilită prin contractul de asigurare. Prima de asigurare se achită în RON şi nu este purtătoare de TVA. Prima de asigurare reprezintă prețul final plătit de utilizator pentru a beneficia de contractul de asigurare. Utilizatorul va suporta doar costurile aferente folosirii de către el a paginii de internet (plata furnizorului de internet, costurile cu energia electrica aferenta etc.). Utilizatorul nu va suporta alte costuri suplimentare legate de incheierea contractului de asigurare. Expedierea unui exemplar tipărit al poliței către adresa indicată de către cumpărător se face conform specificațiilor fiecărei tip de poliță de asigurare.

MODALITATEA DE PLATĂ ŞI LIVRARE A PRIMEI DE ASIGURARE

Plata pe site-ul https://rca.asiguraricontactless.ro/ se poate face doar online cu cardul. Pentru efectuarea plății online, Utilizatorul este direcționat pe pagina securizată de internet a procesatorului de plăți online, unde are loc autorizarea tranzacției. Plățile cu cardul sunt procesate prin intermediul operatorului Banca Transilvania.

CONDIȚII DE GARANȚIE ŞI POLITICA DE RETURNARE/MODIFICARE A POLIȚELOR.

Asiguratorii care au fost autorizați să practice anumite clase de asigurări işi asumă răspunderea pentru toate polițele şi pentru toate erorile sau omisiunile apărute la emiterea polițelor de asigurare fie direct, fie prin intermediarii în asigurări. Se poate solicita returul/modificarea poliței de asigurare livrate doar în situația în care datele din polița livrata nu corespund cu cele introduse de client în formularul de comandă. Costurile de retur vor fi suportate de către SEZIONE AUREA S.R.L. Adresa la care se returnează polițele este: Str. Ciurchi 134 scara A et 2 ap 9, Iasi, Cod Poştal 700358.

CONDIȚII DE DENUNȚARE A CONTRACTULUI DE ASIGURARE

Utilizatorul poate denunța contractul de asigurare în cazurile şi în condițiile prevăzute de contractul de asigurare respectiv. Utilizatorul are dreptul de a denunța contractele de asigurare facultativă în termen de 14 zile calendaristice de la incheierea contractului/primirea poliței şi a condițiilor contractuale, fără penalități şi fără a fi necesară invocarea vreunui motiv, respectiv de 30 de zile calendaristice pentru denunțarea unilaterală a contractelor care au ca obiect asigurările de viață.

În privința asigurărilor obligatorii prin norme legale, denunțarea sau renunțarea utilizatorului (în calitate de contractant sau de asigurat) la contract se poate face doar în condițiile specificate în actele normative care reglementează respectiva asigurare, completate cu prevederile contractului de asigurare, dacă este cazul. În cazul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, se aplică reglementarile specifice acestei asigurări. Asigurarea obligatorie a locuinței nu poate fi denunțată/anulată, după plata primei de asigurare. În cazul în care contractul de asigurare a început să işi producă efectele în perioada de notificare, prima de asigurare va fi restituită pro rata şi în măsura în care nu s-au produs evenimente asigurate şi/sau nu există daune avizate în baza respectivului contract / polița de asigurare. În cazul în care s-au înregistrat daune înainte de renunțarea la contract prevăzuta în prezentul Capitol, primele de asigurare pentru perioada rămasă până la expirare nu se mai restituie. Solicitarea renunțării la un contract se face prin trimiterea unei cereri de anulare prin intermediul emailului la adresa andrei(at)teasigura.com. Termenul de restituire a primelor de asigurare în cazul polițelor/ contractelor de asigurare este de 30 de zile calendaristice de la primirea notificării denunțării de către utilizator.

MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIȚIILOR

ASIGURARI CONTACTLESS poate modifica prezentele condiții la anumite intervale de timp. Aceste modificari vor fi aduse la cunostință utilizatorului prin intermediul site-ului https://rca.asiguraricontactless.ro, fără a fi necesara vreo altă modalitate de notificare. Modificările facute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site. Vizitarea în continuare a acestui site presupune că ai citit şi că esti în totalitate de acord cu termenii şi condițiile de utilizare de mai sus.